preload spinner

A B C

Med mindre andet er anført, er stauderne plantet i 9x9x10 cm potter